Σάββατο 14 Μαρτίου 2020

Δημιουργική απασχόληση στο σπίτι

Για τη δημιουργική απασχόληση των μαθητών/ριών προσχολικής ηλικίας, προτείνονται τα παρακάτω εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων εκπαιδευτικά λογισμικά. 

Μπορείτε να κάνετε κλικ πάνω στον παρακάτω σύνδεσμο, επιλέγετε το λογισμικό που σας ενδιαφέρει και στη συνέχεια επιλέγετε το "ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΏ", εγκαθιστώντας το   στον υπολογιστή. 

Λογισμικά _Νηπιαγωγείο _ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ

Φωτόδεντρο_Μαθησιακά Αντικείμενα

Εκπαιδευτική Τηλεόραση_Γλώσσα

Εκπαιδευτική Τηλέοραση_Μαθηματικά

Εκπαιδευτική Τηλεόραση_Δημιουργία & Έκφραση

Εκπαιδευτική Τηλεόραση_Μελέτη Περιβάλλοντος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου