Τετάρτη 17 Απριλίου 2019

Ανακοίνωση για εγγραφές σχ.έτους 2019-2020

Υπενθυμίζουμε το ωράριο λειτουργίας των Δημόσιων Νηπιαγωγείων της χώρας:
  • Ωράριο φοίτησης για όλους τους μαθητές στο υποχρεωτικό πρόγραμμα:
Προσέλευση 8.15-8.30π.μ
Αποχώρηση 13.00μμ.
  •  Ωράριο φοίτησης στο προαιρετικό, ολοήμερο πρόγραμμα.
13.00-16.00μμ.
(μόνο για τους μαθητές που αιτούνται φοίτησης και στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα υπάρχει δυνατότητα πρόωρης προσέλευσης-πρωινή υποδοχή από 7.45-8.00π.μ, κατόπιν σχετικής δήλωσης).
Περίοδος εγγραφών 6 έως και 20 Μαΐου 2019
ΏΡΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ : ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 12:10μμ.- 13:10μμ., εκτός Σ-Κ.

Απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής
 για Νήπια-Προνήπια γεννημένα τα έτη 2014 & 2015
1.   Αίτηση -Υπεύθυνη δήλωση γονέα εγγραφής (δίνεται στο σχολείο)
2.   Πιστοποιητικό γέννησης μαθητή/ριας (αναζητείται αυτεπάγγελτα από το σχολείο, εφόσον ο/η  μαθητής/ρια έχει εγγραφεί στα δημοτολόγια της χώρας)
3.   Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης (μόνο για αλλοδαπούς μαθητές) μεταφρασμένo στην ελληνική γλώσσα.
4.   Αντίγραφο λογαριασμού από ΔΕΚΟ (ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ, σταθερής/κινητής τηλεφωνίας), ή  αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας, ή θεωρημένο αντίγραφο μισθωτηρίου ενοικίασης 1ης κατοικίας στο όνομα του ενός από τους 2 γονείς και όπου θα αναγράφεται η διεύθυνση κατοικίας.
5. Προσκόμιση και επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του παιδιού ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο να φαίνεται ότι έγιναν όλα τα προβλεπόμενα-βάσει ηλικίας- εμβόλια.
6. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή υπογεγραμμένο από τον παιδίατρο (δίνεται στο σχολείο)
7. Προσκόμιση γνωμάτευσης από Κ.Ε.Σ.Υ ή δημόσιο, Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο ή δημόσιο φορέα σε περιπτώσεις μαθητών/ριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Για την εγγραφή στο προαιρετικό, ολοήμερο πρόγραμμα χρειάζεται, επιπλέον των παραπάνω δικαιολογητικών, οι γονείς/κηδεμόνες να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
·       Βεβαίωση εργασίας και των δύο (2) γονέων ή
·       Βεβαίωση εργασίας του ενός (1) γονέα και θεωρημένη κάρτα ανεργίας του άλλου ή
·       Βεβαιώσεις από οικείο, ασφαλιστικό φορέα αυτοαπασχολούμενων  γονέων ή
·       Βεβαίωση ένταξης σε ευπαθείς, κοινωνικές ομάδες (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες, με χρόνιες παθήσεις, ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης/φυλακισμένοι, πολίτες τρίτων χωρών, φιλοξενούμενοι σε δομές).

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Ενημερώνουμε τους γονείς/κηδεμόνες τέκνων γεννημένων το έτος 2015  ότι για την επόμενη σχολική χρονιά 2019-2020 και  για τα Νηπιαγωγεία του Δήμου Παλλήνης (Ανθούσα- Γέρακας- Παλλήνη)  δεν ισχύει ακόμη  η υποχρεωτική φοίτηση των παιδιών που συμπληρώνουν  την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών.
 - Εγγραφές μετά τις 20 Μαΐου 2019 θεωρούνται εκπρόθεσμες. 
Εκ της Διευθύνσεως
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου