Πέμπτη 26 Απριλίου 2018

Εγγραφές για σχ.έτος 2018-9


Γέρακας, 26-04-2018
4Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ
Λεωνίδα & Ιάσονα
15344, Γέρακας
Τηλ.2106047562

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υπενθυμίζουμε ότι από τη σχολική χρονιά 2017-2018 το ωράριο λειτουργίας του Νηπιαγωγείου διαμορφώθηκε  ως εξής:
ü Ωράριο φοίτησης στο υποχρεωτικό πρόγραμμα για όλους τους μαθητές:
Προσέλευση 8.15-8.30π.μ
Αποχώρηση 13.00μμ.
ü Ωράριο φοίτησης στο προαιρετικό, ολοήμερο πρόγραμμα.
13.00-16.00μμ.
(μόνο για τους μαθητές που αιτούνται φοίτησης στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα υπάρχει δυνατότητα πρόωρης προσέλευσης-πρωινή υποδοχή από 7.45-8.00π.μ, κατόπιν σχετικής δήλωσης).

Περίοδος εγγραφών 2 έως και 18 Μαΐου 2018
ΏΡΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ : ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 12:10- 13:10μμ.
(Κατ’ εξαίρεση: 13.10-14.10μμ   στις 11/05/2018)

Απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής
 για Νήπια-Προνήπια γεννημένα τα έτη 2013 & 2014
1.   Αίτηση εγγραφής-Υπεύθυνη δήλωση γονέα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου (δίνεται στο σχολείο)
2.   Πιστοποιητικό γέννησης μαθητή/ριας (αναζητείται αυτεπάγγελτα από το σχολείο, εφόσον /η  μαθητής/ρια έχει εγγραφεί στα δημοτολόγια της χώρας)
3.   Αντίγραφο Ληξιαρχικής πράξης γέννησης (μόνο για αλλοδαπούς μαθητές) μεταφρασμένo στην ελληνική γλώσσα.
4.  Αντίγραφο λογαριασμού από ΔΕΚΟ (ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ, σταθερής/κινητής τηλεφωνίας), ή  αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας, ή θεωρημένο αντίγραφο μισθωτηρίου ενοικίασης 1ης κατοικίας στο όνομα του ενός από τους 2 γονείς και όπου θα αναγράφεται η διεύθυνση κατοικίας.
5. Προσκόμιση και επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του παιδιού ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο να φαίνεται ότι έγιναν όλα τα προβλεπόμενα-βάσει ηλικίας- εμβόλια.
6.   Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή υπογεγραμμένο από τον παιδίατρο (δίνεται στο σχολείο)
7. Προσκόμιση γνωμάτευσης από Κ.Ε.Δ.Δ.Υ ή δημόσιο, ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή δημόσιο φορέα σε περιπτώσεις μαθητών/ριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Για την εγγραφή στο προαιρετικό, ολοήμερο πρόγραμμα χρειάζεται, επιπλέον των παραπάνω δικαιολογητικών, οι γονείς/κηδεμόνες να ανήκουν και να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
· Βεβαίωση εργασίας και των δύο (2) γονέων ή
· Βεβαίωση εργασίας του ενός γονέα και θεωρημένη κάρτα ανεργίας του άλλου ή
· Βεβαιώσεις από οικείο, ασφαλιστικό φορέα αυτοαπασχολούμενων  γονέων ή
· Βεβαίωσης ένταξης σε ευπαθείς, κοινωνικές ομάδες (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες, με χρόνιες παθήσεις, ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης/φυλακισμένοι, πολίτες τρίτων χωρών, φιλοξενούμενοι σε δομές).

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μετά τη λήξη των εγγραφών νηπίων –προνηπίων και σε περίπτωση υπέρβασης του αριθμού των πενήντα (50) εγγραφών μαθητών/ριών, σύμφωνα με το Π.Δ 79/1-8-2017, άρθρο 6, θα υπάρξει ενδουπηρεσιακή κλήρωση μεταξύ των μαθητών (νηπίων-προνηπίων) που κατοικούν στα όρια της σχολικής περιφέρειας του 4ου Νηπιαγωγείου με τις σχολικές περιφέρειες όμορων Νηπιαγωγείων (2ο,7ο,9ο Νηπιαγωγείο Γέρακα). Όσα νήπια-προνήπια δεν κληρωθούν, θα μετακινηθούν προς τα εν λόγω Νηπιαγωγεία (εφόσον υπάρχουν  κενές θέσεις), η δε μετακίνηση θα γνωστοποιηθεί  στους γονείς  στις 10 Ιουνίου 2018.
Τέλος και σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ( αρθμ. πρωτ. Φ.6/65740/Δ1),  ενημερώνουμε τους γονείς/κηδεμόνες τέκνων γεννημένων το έτος 2014  ότι:

 για τη φετινή σχολική χρονιά 2018-2019 και  για τα Νηπιαγωγεία του Δήμου Παλλήνης (Ανθούσα- Γέρακας- Παλλήνη) δεν ισχύει  η υποχρεωτική φοίτηση των νηπίων που συμπληρώνουν  την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών.

 Εγγραφές μετά τις 19 Μαΐου 2018 θεωρούνται εκπρόθεσμες. 


Εκ της Διευθύνσεως
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου