Τετάρτη 26 Απριλίου 2017

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΧ.ΕΤΟΣ 2017-8


4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ
(η παρούσα ανακοίνωση  έχει αναρτηθεί στο χώρο του σχολείου)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται οι γονείς/κηδεμόνες  νηπίων (γεννηθέντα το 2012) - προνηπίων (γεννηθέντα το 2013) για εγγραφή στο Νηπιαγωγείο (ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ), εφόσον διαμένουν εντός ορίων  περιφέρειας του σχολείου (βλ. αναρτημένο σχετικό χάρτη  στο σχολείο).

 Προθεσμία εγγραφών : 2-19 Mαϊου 2017,
ώρα 12.00μμ -13.00μμ,(Δευτέρα έως Παρασκευή)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Α. Για τα Νήπια – α΄ηλικίας (γεννηθέντα το 2012-υποχρεωτική φοίτηση)
Για τις εγγραφές των ΝΗΠΙΩΝ (γεννημένα από 1/1/2012 έως 31/12/2012) τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά είναι:
1.Αίτηση εγγραφής-Υπεύθυνη δήλωση γονέα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου (δίνεται στο σχολείο).
2.Πιστοποιητικό γέννησης Νηπίου (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Δ/νση του σχολείου).
3.Αντίγραφο Ληξιαρχικής πράξης γέννησης (μόνο για αλλοδαπούς μαθητέςμεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα.
4.Αντίγραφο λογαριασμού από ΔΕΚΟ (ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ, σταθερής/κινητής τηλεφωνίας) ή(αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας) ή θεωρημένο αντίγραφο μισθωτηρίου ενοικίασης οικίας, στο όνομα του ενός από τους 2 γονείς, όπου αναγράφεται η διεύθυνση κατοικίας.
5.Προσκόμιση και επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του παιδιού ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο να φαίνεται ότι έγιναν όλα τα προβλεπόμενα-βάσει ηλικίας- εμβόλια.
6.Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή υπογεγραμμένο από τον παιδίατρο (δίνεται στο σχολείο)

Β. Για τα  Προνήπια-β΄ηλικίας(γεννηθέντα από 1/1/2013 έως 31/12/2013):Ομοίως, όπως παραπάνω.

*Θα ακολουθήσει κλήρωση προνηπίων, εφόσον υπάρξει σχετική ανάγκη λόγω υπεράριθμων αιτήσεων, την Πέμπτη  1 Ιουνίου 2017 (σε ώρα που θα ανακοινωθεί στο χώρο του σχολείου & στο ιστολόγιο) σε όσες κενές θέσεις προκύψουν μετά την εγγραφή των Νηπίων λόγω υποχρεωτικής φοίτησης.

Υπενθυμίζουμε ότι από τη σχολική χρονιά 2016-7 αναπροσαρμόστηκε το ωράριο φοίτησης στο Νηπιαγωγείο:
  • Ωράριο φοίτησης στο υποχρεωτικό πρόγραμμα για όλους τους μαθητές :
προσέλευση 08.20-08.30π.μ  και αποχώρηση 13.00μμ.
  • Ωράριο φοίτησης στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα για όσους μαθητές κάνουν επιπλέον σχετική αίτηση:
13.00μμ έως 16.00μμ.
(μόνο για τους μαθητές που κάνουν αίτηση φοίτησης στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα, υπάρχει δυνατότητα πρόωρης προσέλευσης-ΠΡΩΙΝΗ ΥΠΟΔΟΧΗ από 7.45-7.55π.μ, κατόπιν δήλωσης)

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Για την εγγραφή μαθητών στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα, χρειάζεται, επιπλέον των παραπάνω, οι γονείς/κηδεμόνες να προσκομίσουν ή να ανήκουν σε  :

· Βεβαίωση εργασίας και των δύο (2) γονέων ή
· Βεβαίωση εργασίας του ενός γονέα και θεωρημένη κάρτα ανεργίας του άλλου  ή
·Βεβαιώσεις από οικείο ασφαλιστικό φορέα αυτοαπασχολούμενων (ελ. επαγγελματιών) γονέων ή
·ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες, με χρόνιες παθήσεις, ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης/φυλακισμένοι, πολίτες τρίτων χωρών φιλοξενούμενοι σε δομές).


Εκ της Δ/νσεως


       


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου