Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2017

TΠΕ στη διδακτική πράξη

Από Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2017 οι μικροί μαθητές/ριες  έρχονται σε επαφή με τη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ).
Κατόπιν σχετικών ενεργειών μελών του Δ.Σ του Συλλόγου, οι δύο σχολικές μας αίθουσες εξοπλίστηκαν πολύ γρήγορα (!), κατόπιν του σχετικού αιτήματος του Συλλόγου Διδασκόντων,  με ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Desktop).
Το μέσο αυτό, αφού γίνει σταδιακά η γνωριμία, η εξοικείωση των παιδιών με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών, θα ενταχθεί  ποικιλοτρόπως στη διδακτική πράξη, παράλληλα με τη χρήση του διαδραστικού πίνακα.
Σχετικά λογισμικά θα εγκαθίστανται, αναδεικνύοντας την προστιθέμενη αξία των εφαρμογών  και λειτουργιών  τους (εξοικείωση με γραφή, επεξεργασία εικόνας, δημιουργία σύντομων ιστοριών με χρήση εικόνας & λόγου κ.α).
Ο Σύλλογος Διδασκόντων εκφράζει και πάλι τις ευχαριστίες του για την έμπρακτη συνδρομή και συμπαράσταση των γονέων στο διδακτικό και παιδαγωγικό του έργο.
Και προτείνει, αφού υπενθυμίσει τη λελογισμένη χρήση κάθε εποπτικού μέσου (έως 30' καθημερινώς για τις πολύ μικρές ηλικίες και όχι μετά το απόγευμα), τον παρακάτω σύνδεσμο του Υπουργείου Παιδείας, 'Έρευνας και Θρησκευμάτων, απ' όπου μπορείτε να "κατεβάσετε" και εγκαταστήσετε σχετικά εκπαιδευτικά λογισμικά ανά ηλικία

http://www.e-yliko.gr/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=25&Itemid=135

αλλά και για το Νηπιαγωγείο ειδικότερα

http://www.e-yliko.gr/index.php?option=com_jak2filter&view=itemlist&Itemid=135&issearch=1&xf_2=1

ΤΜΗΜΑ 1ο

ΤΜΗΜΑ 2ο

1η μέρα χρήσης  -Ο υπολογιστής  μας κέντρισε το ενδιαφέρον!

Αυθόρμητη παρέμβαση στο ζεύγος των παιδιών-χρηστών
από συμμαθητές τους με  ανταλλαγή απόψεων,
 συνεργασία & αξιοποίηση περαιτέρω
εμπειριών και πρότερης γνώσης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου